Политика

Институциите, свързани с BIF, образуват Федерация. Характерът, членовете и управлението на федерацията са определени в политиката на федерацията.

Декларацията за практиката за регистрация на метаданни и Технологичният профил са неразделни части от политиката на федерацията.

Документи за федерацията:

Такси

Понастоящем участието във Федерацията за идентификация на BREN е безплатно както за IdPs, така и за SPs. Всички промени по отношение на таксите трябва да бъдат обявени до 1 юли на предходната година.